Gegevensbeschermingsverklaring (Maart 2019)

Onderstaand informeren wij u uitvoerig over de omgang met uw gegevens, voor zover u onze website onder de URL https://www.broekema.nl (onderstaand „website“ genaamd) bezoekt en gebruikt.1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke in de zin van het recht op gegevensbescherming is de firma Arnold Jäger Holding GmbH (onderstaand „AJH“ genaamd), vertegenwoordigd door de directeurs Marius-Quintus Jäger, gediplomeerd handelaar, dr.-ing. Andreas Jäger en Sebastian Jäger, gediplomeerd ingenieur, Bissendorfer Str. 6, D-30625 Hannover.

E-Mail: info@jaegergruppe.de2. Contactgegevens over de gegevensbeschermingscoördinator

Onze gegevensbeschermingscoördinator is bereikbaar op volgend e-mailadres: dataprotection@jaegergruppe.de3. Gegevensverzameling en -verwerking

3.1. Toegang tot onze website, gegevensveiligheid

AJH verzamelt en bewaart zogenaamde Log Files-gegevens die uw browser automatisch overmaakt. Dit zijn:

  • browsertype/-versie,
  • besturingssysteem,,
  • URL van de voordien bezochte website,
  • URL van de pagina die u op de website oproept,
  • IP-adres van het gebruikte eindapparaat,
  • de naam en URL van het opgevraagde bestand,
  • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • de melding, of de oproep succesvol was, alsook
  • datum en tijdstip van de oproep van de website.

De verzameling van deze gegevens is om technische redenen noodzakelijk. Ze kunnen door AJH niet aan u toegewezen worden. Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen bijeengebracht. Het gebruik van de website is zonder beschikbaarstelling van uw IP-adres technisch helaas niet mogelijk.


Deze website is ter bescherming van uw gegevens TLS-versleuteld. Met inachtneming van de stand van de techniek, de implementeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doelstellingen van de verwerking en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen treft AJH verder passende technische en organisatorische maatregelen als bedoeld in art. 32 AVG.3.2. Cookies

3.2.1. Algemeen

Voor zover u bij een bezoek aan de website daarmee ingestemd hebt, slaat AJH op het opslagmedium van uw eindapparaat cookies op om het bezoek aan de website aantrekkelijk vorm te geven en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit staat in functie van ons commercieel belang als gerechtvaardigd belang.


Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze webserver naar de browser van uw eindapparaat verzendt en daarop opgeslagen worden. Ze bevatten volgende gegevens:

1. PHPSESSID

2. ArnoldJaegerHannover


De cookies worden benodigd om

3. de PHP Session ID op te slaan

4. de toestemming voor het gebruik van cookies op te slaan


Deze cookies worden na het einde van uw browsersessie weer van het opslagmedium van uw eindapparaat gewist (zogenaamde sessiecookies).3.2.2. Google Analytics

Op onze website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics, een internetanalysedienst van de firma der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Google maakt hiervoor gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Deze cookies bevatten volgende gegevens:


_ga  Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische gegevens over de manier, waarop de bezoeker een bezoek aan de website brengt, te genereren.
_gat  Wordt door Google Analytics gebruikt om het opvragingspercentage te beperken.
_gid  Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische gegevens over de manier, waarop de bezoeker de website gebruikt, te genereren.
collect Wordt gebruikt voor het zenden van gegevens aan Google Analytics over het apparaat en het gedrag van de bezoeker.

Volgt de bezoeker via apparaten en marketingkanalen.

 


Deze gegevens worden in principe aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. In onze opdracht zal Google deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en van het internet gepaard gaande diensten tegenover ons te leveren. Het gebruik staat daardoor in functie van ons commercieel belang als gerechtvaardigd belang. Google LLC, VS ageert onder het EU-US-Privacy Shield en is momenteel dienovereenkomstig gecertificeerd (art. 46 lid 2 lit. f) in combinatie met art. 42 lid 1 AVG).

Om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen te garanderen, werd de brontekst van Google Analytics met de code „anonymizeIP“ uitgebreid. De IP-adressen worden zodoende slechts ingekort verder verwerkt om uit te sluiten dat er naar een bepaalde persoon verwezen kan worden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google bijeengebracht.

U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling van uw browser verhinderen. Meestal is de browser zodanig ingesteld, dat deze de opmaak en opslag van cookies accepteert. U hebt de mogelijkheid om uw browser zodanig in te stellen, dat hij de opslag en het gebruik van cookies over het algemeen of voor het specifieke geval van de hand wijst. In dit geval kan de omvang van de functies van onze website echter beperkt zijn.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de via de volgende link beschikbare Browser-Plug-In downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt de registratie en het gebruik van uw gegevens door Google alternatief verhinderen doordat u op volgende link klikt: Google Analytics deaktivieren

Door deze link aan te klikken, wordt een Opt-Out cookie gezet die verhindert dat uw gegevens door Google geregistreerd worden.

Meer gedetailleerde informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u via volgende links opvragen:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy


3.2.3. Ingebedde YouTube-video’s

Op onze website zijn YouTube-video’s ingebed. Provider van de betreffende Plugins en van de bijhorende website opOp onze website zijn YouTube-video’s ingebed. Provider van de betreffende Plugins en van de bijhorende website op https://www.youtube.com is de firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (VS (onderstaand „YouTube“ genaamd). YouTube is een dienst van Google. Google LLC ageert onder het EU-US-Privacy Shield en is dienovereenkomstig gecertificeerd (art. 46 lid 2 lit. f) in combinatie met art. 42 lid 1 AVG).

Hierbij maken wij gebruik van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus die door YouTube aangeboden wordt en het automatisch zetten van cookies verhindert. Gelieve in acht te nemen dat de video’s u pas getoond worden wanneer u zich via de banner van onze website met het zetten van cookies akkoord verklaart.

Wanneer u een YouTube-video aanklikt om deze te bekijken, wordt een verbinding met servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij krijgt YouTube de informatie, via welke webpagina u de video aanklikt. Als u in uw YouTube-account ingelogd bent, kan YouTube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. Dit verhindert u doordat u vooraf uit uw YouTube-account uitlogt.

Wordt een YouTube-video gestart, dan maakt de provider gebruik van cookies, via welke de informatie over uw gedrag als gebruiker verzameld worden.

Bijkomende informatie over de gegevensbescherming bij „YouTube“ vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring over deze dienst, op te vragen op:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/4. Contactformulier

Via de link „Contact“ hebt u de mogelijkheid, ons een bericht te zenden. Na het aanklikken van deze link wordt u verzocht, een online-formulier met uw gegevens in te vullen. De met een sterretje gemarkeerde gegevensvelden zijn verplicht te vermelde gegevens en dienen enerzijds om uw verzoek te behandelen en anderzijds als daaropvolgende feedback. Dit gebeurt afhankelijk van uw positie als prospect of contactpersoon van een klant om precontractuele maatregelen te treffen of om een overeenkomst uit te voeren. De overige gegevens zij vrijwillig en worden bij vermelding eveneens gebruikt om uw verzoek te behandelen en om daarna feedback te geven.

Zonder beschikbaarstelling van de verplicht te vermelden gegevens krijgt u van ons geen feedback op uw verzoek. De niet-beschikbaarstelling van vrijwillige gegevens heeft geen gevolgen.5. Vacatures

Via de oproep van de links „Carrière“ en „Vacatures“ hebt u de mogelijkheid om u over actuele vacatures van AJH te informeren. Een online-sollicitatie is niet mogelijk. U kunt ons uw sollicitatiedocumenten echter graag per e-mail toezenden. Gelieve hierbij op voldoende gegevensbescherming te letten.

Al de gegevens worden gebruikt om uw sollicitatie te behandelen en voor precontractuele doeleinden. Het e-mailadres wordt benodigd om de ontvangst van uw sollicitatie onmiddellijk te kunnen bevestigen. Contactgegevens worden gebruikt om met u contact op te nemen, bv. om een afspraak voor een sollicitatiegesprek te kunnen maken.

Uw sollicitatiegegevens blijven maximaal 6 maanden na toewijzing van de gewenste opleidings- resp. werkplaats opgeslagen. Onmiddellijk na toewijzing van de opleidings- resp. werkplaats worden de gegevens van de sollicitanten, die de toewijzing niet gekregen hebben, voor elk ander gebruik dan de opheldering van eisen van sollicitanten geblokkeerd. Van een daarbuiten uitgaande opslag en verder gebruik is slechts sprake voor zover u ons uw uitdrukkelijk akkoord voor de verdere bewaring van uw sollicitatiegegevens gegeven hebt of ingeval van een gerechtvaardigd belang van AJH, bv. bij een bewijsplicht in het kader van een gerechtelijke procedure. Wordt er met de sollicitant een aanstellings- resp. opleidingscontract afgesloten, dan worden de gegevens voor de doorvoering en afwikkeling van het dienstverband en bijgevolg voor contractuele doeleinden opgeslagen en verwerkt.6. Gebruik van gegevens in het concern

Op basis van wettelijke richtlijnen heeft de Jäger ondernemingsgroep een mondiale, eenvormige en interne gegevensbeschermingsrichtlijn in de praktijk gebracht die de bescherming van uw persoonsgegevens reguleert.7. Wettelijke en contractuele plichten bij de beschikbaarstelling

De beschikbaarstelling van al de gegevens tegenover ons is noch contractueel noch wettelijk voorgeschreven.8. Duur van de opslag en schrapping van gegevens

De in onze Server Log Files opgeslagen gegevens die uw browser aan ons overmaakt, worden op regelmatige tijdstippen gewist. De gegevens die u ons voor een contactopname ter beschikking stelt, worden gewist zodra uw verzoek volledig opgehelderd is. Zijn gegevens als bewijsmiddel noodzakelijk, dan worden ze voor de duur van de wettelijke verjaringstermijnen resp. tot het einde van de betreffende procedure bewaard. De verjaringstermijn kan maximaal 30 jaar bedragen, waarbij de regelmatige verjaringstermijn na 3 jaar eindigt.

Voor sollicitatiegegevens geldt ten aanzien van de schrapping alinea 5. van deze gegevensbeschermingsverklaring.9. Doorgeven van uw gegevens

Wij geven alleen door aan derden indien wij hiervoor op grond van het geldende recht gerechtigd of hiertoe verplicht zijn. Hetzelfde geldt wanneer wij uw gegevens van derden krijgen.

Van een recht is ook sprake indien derden de gegevens in onze opdracht verwerken: indien wij onze handelsbedrijvigheden (bv. exploitatie van de website, opmaken en verzenden van reclamemateriaal, gegevensanalyse en eventueel opschonen van gegevens) niet zelf uitvoeren, maar door andere ondernemers laten uitvoeren en deze bedrijvigheden met de verwerking van uw gegevens gepaard gaan, hebben wij deze ondernemingen vooraf contractueel verplicht, de gegevens alleen voor de ons wettelijk toegestane doeleinden te gebruiken. Wij zijn bevoegd om deze ondernemingen in dit verband te controleren. Een plicht tot het doorgeven van gegevens bestaat bijvoorbeeld bij een aanvraag vanwege een rechtshandhavingsinstantie.10. Uw rechten

U kunt tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens door ons om redenen, die uit uw specifieke situatie voortvloeien, te allen tijde ingaan. Hiervoor kunt u van de hoger vermelde contactmogelijkheden gebruik maken. Maakt u bezwaar, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende, bescherming verdienende redenen voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking op grond van onvervreemdbare rechten onzerzijds plaatsvindt.

Verder hebt u het recht, gegeven toestemmingen met het oog op de toekomst te herroepen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die op basis van de toestemming plaatsvinden, blijft onverminderd van kracht tot op het moment, waarop de herroeping plaatsvindt.

U hebt te allen tijde het recht, gratis informatie over de bij ons opgeslagen gegevens te krijgen, onjuiste gegevens te corrigeren en gegevens te laten blokkeren of te laten wissen. Verder hebt u het recht, uw gegevens in een gestructureerd, courant en door een machine leesbaar formaat te krijgen en uw gegevens door ons aan iemand anders te laten overdragen.

Uw respectievelijk verzoek kunt u aan ons richten door gebruik te maken van de in de alinea’s 1 en 2 vermelde contactgegevens.

Naast de hierboven genoemde rechten hebt u bovendien in principe het recht, bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen.