Sollicitatieprocedure

Broekema hanteert bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers een aantal regels. Zo willen wij een sollicitant alle informatie bieden die nodig is om een reëel beeld te krijgen van de functie en onze organisatie. Er is ook altijd gelegenheid om nadere informatie te vragen.


Sollicitatiegesprek

De uitnodiging voor een sollicitatiegesprek wordt in de regel minstens één week vóór het sollicitatiegesprek verzonden. In de uitnodigingsbrief staan o.a. datum, tijdstip en plaats van het gesprek, de namen en functies van de gesprekspartners. Doorgaans vinden er twee sollicitatiegespreksrondes plaats.

 

Als wij referenties nodig hebben, dan gebeurt dat pas in de eindfase van de procedure. Uiteraard vragen we hiervoor altijd van tevoren uw toestemming.


Bij afwijzing

Mocht u na de sollicitatieprocedure niet voor de functie in aanmerking komen, dan ontvangt u een schriftelijke en gemotiveerde afwijzing. Ook stellen we u in de gelegenheid om telefonische informatie op te vragen over de afwijzing.

Uw persoonlijke gegevens worden direct na het sluiten van de sollicitatieprocedure vernietigd. Als u dat wilt, kunnen uw gegevens nog een tijd worden bewaard voor het geval zich een andere functie voordoet waarin u bent geïnteresseerd.